Med SIGTIL-PRISEN vil vi hylde den gode arbejdsplads og den leder, som skaber det bedste arbejdsmiljø.  Prisen gives til den gode leder.  Det er både vinderen og medarbejderne, som får glæde af prisen.  Vi er nemlig alle fælles om at skabe det gode arbejdsmiljø. 

Trivsel

 • Er der åben dialog mellem leder og ansatte, inkl. praktikanter, elever, freelancere og selvstændige?  Er der et fungerende trivselsudvalg, som alle kan kontakte?
 • Føler ansatte, freelancere og selvstændige sig trygge ved at italesætte problemer med arbejdsmiljøet?
 • Er produktionsplanerne realistiske?  Er der fleksibilitet til at ændre i produktions-planerne undervejs?  Er ledelsen åben for at finde løsninger?
 • Har ledelsen en handleplan for at forebygge stress?  Hvordan hjælper man de medarbejdere, der må sygemelde sig med stress?
 • Hvordan håndteres konflikter, mobning og chikane – blandt medarbejdere og blandt medarbejdere og medvirkende?
 • Er der opmærksomhed på seksuel diskriminering og hvordan håndteres dette?
 • Er arbejdspladsen dækket af en overenskomst?
 • Overholder medarbejdere og ledelsen aftaler og regler?

Sundhed og sikkerhed

 • Bliver der taget højde for sikkerhed før og under optagelser?
 • Hvordan bliver sikkerhedsmæssige tvivl og problemer på en produktion mødt af ledelsen?  Er der åben og konstruktiv dialog om problemer og løsninger?
 • Er der organiseret samarbejde mellem de mange selvstændige og freelancere omkring sikkerhed?
 • Er der en valgt arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøorganisation (AMO), dvs. et trivselsudvalg, og bliver der udfærdiget årlige arbejdspladsvurderinger (APV)?
 • Hvordan er ergonomien for dem, som udfører meget stillesiddende arbejde?

 

Elever og praktikanter

 • Hvordan passer produktionsselskabet på deres praktikanter og elever?
 • Er der lavet en relevant uddannelsesplan – og overholdes den?
 • Får praktikanterne systematisk og konstruktiv feedback på deres arbejde?
 • Hvordan sikrer produktionsselskabet at praktikanter overholder regler om f.eks. arbejdstid?
 • Har praktikvejlederen den fornødne tid og viden til at følge og hjælpe praktikanterne?
Videre til værktøjslinje