Sigtil-Prisen

oSigtil-Prisen og kampagnen er sat i værk af passionerede film og tv mennesker, der arbejder i film og tv-branchen.  Vi er så heldige, at forskellige fagforeninger støtter kampagnen, så vi har råd til at producere infomateriale, videoer og har en god Sigtil-Pris vi kan uddele. Vi er også støttet med CopyDan midler.

Styregruppen består af Louise Andreasen, Michael Rosenløv, Peter Utzon, Iben Sol Mauritson og Max-Emil Nissen.  Vi har fået hjælp, støtte og rigtig gode råd af mange i branchen under opbygningen af Sigtil-Prisen. Vi vil gerne takke alle jer for jeres bidrag til realiseringen af Sigtil-Prisen.

Spørgsmål og brug for hjælp omkring kontrakter og overenskomster mv. er noget du bør henvende dig til din fagforening med.

Film og TV arbejderforeningen er faglig organisation for freelancere og ansatte i produktion af spillefilm, seriefiktion, tv, kort- og dokumentarfilm, animation, computerspil og multimedier.

Kontakt: FAF

Film og Tv Gruppen i Dansk Journalistforbund repræsenterer ca. 1700 medarbejdere i branchen.  Det er især freelancere og selvstændige.

Kontakt DJ: DJ

Marianne Molin rådgiver om kontrakter.

SKU- fonden i DJ.

Sigtil-kampagnen er desuden støttet af SKU-fonden i DJ.

Dansk Filmfotograf Forbund blev grundlagt i 1954 for i én organisation, at samle kvalificerede danske filmfotografer og – assistenter – såvel spillefilms fotografer og – assistenter som kortfilms fotografer og -assistenter.

Kontakt DFF: DFF

Dansk Skuespillerforbund (DSF) er den faglige organisation for professionelle skuespillere, operasangere, dansere og koreografer i Danmark.

DSF er i 2018 især engageret omkring sexkrænkelser og magtmisbrug i film- og scenekunstbranchen.  DSF har oprettet mulighed for at få anonym rådgivning om sexkrænkelser og magtmisbrug her:

Telefon: 23 69 79 11. Telefon er åben mellem 15:00-19:00.

Kontakt DSF: DSF

Videre til værktøjslinje