Håndbogen for arbejdsmiljø i film og tv-branchen er her indelt i kapitler.

Håndbogen er udviklet i samarbejde med Producentforeningen, Dansk Industri, FAF, Film og TV-Gruppen i DJ, arbejdsmiljørepræsentanter, Dansk Skuespillerforbund og brancheforeningen Service Turisme, hvor film og tv-branchen hører under. 

Håndbogen er derfor en standard for arbejdsmiljø, som alle i branchen som mimimum bør følge. 

 

Arbejdsmiljøorganisationen – vi er alle ansvarlige for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø.  Både lederen og ansatte.

Læs om arbejdsmiljøorganisationens opbygning, og hvordan denne opbygning skal sikre, at vi alle samarbejder om at skabe et godt arbejdsmiljø.  Lederen er selvfølgelig ansvarlig, men ansatte har pligt til at melde problemer til lederen.

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøvurderingen – alle produktionsselskaber skal lave denne vurdering én gang om året.

Læs om hvordan en arbejdsmiljøpladsvurderingen gennemføres. 

Arbejdspladsvurdering – APV

Det fysiske arbejdsmiljø.  Hvordan vurderes sikkerheden?  Og hvem har ansvar for at oplære og holde tilsyn med sikkerheden?

Her kan du f.eks. finde ud af hvordan dit arbejdsbord skal indrettes, belysninger og temperatur i rummet.

Fysisk arbejdsmiljø

Arbejdsulykker.  Hvordan opbygger man en sikkerhedskultur på f.eks. realityshows?

Her kan du læse om hvor de fleste ulykker sker (når folk er trætte) og hvordan du almelder en ulykke.

Arbejdsulykker og anmeldelse af arbejdsulykker

Ergonomi.  Har du tjek på hvor meget du må løfte uden at skabe din ryg og knæ?

Her kan du læse om hvor meget man bør bære, om løfteteknik, arbejdsstillinger og hvordan klippebordet skal indstilles.

Ergonomi – arbejdstillinger og løft

Farlige stoffer og materialer.  Dette afsnit er vigtige for make-up artister og frisører.  Afsnittet handler også om røgeffekter og brandfare.

Ok, ingen af os vil risikere at sætte ild til sættet, eller få eksem af kosmetiske produkter, så læs lige dette kapitel.

Farlige stoffer og materialer

Psykisk arbejdsmiljø.

Læs her om krisehåndtering, forebyggelse af stress, seksuel chikane og mobining.

Psykisk arbejdsmiljø 

 

10 råd om forebyggelse af sekuel chikane.

 

10 råd om forebyggelse af seksuel chikane

 

Alene arbejde og debriefing.

Har du tjek på din egen sikkerhed, når du arbejder alene som VJ på Blå Blink optagelser eller i brandpunkter?  Tilbyder din arbejdsgiver dig debriefing, hvis det er voldsomme oplevelser du skal rapportere?

Alene arbejde

 

Arbejdstid og hviletid.

Læs her hvor mange timer du må arbejde – dvs. 11 timers reglen – og hvornår arbejdsgiveren kan søge om dispensation.

Arbejdstid og hvilketid

 

Her er hele håndbogen for Godt Arbejdsmiljø i Film og Tv-branchen.

Godt arbejdsmiljo på film og tv produktioner

 

 

Videre til værktøjslinje