Med en ny dom ved EU-domstolen vil man have medlemslande til at sikre, at arbejdsgivere tager tid på deres ansatte og de ansattes arbejdstid.

Formålet er, at det vil tvinge arbejdsgivere med at overholde EU-lov om overarbejde og hviletider.

For os i en branchen med uendelig fleksibel arbejdstid, er dette en vigtig dom.

“Set med fagforeningsbriller er det en vigtig dom, fordi den adresserer det ansvar, virksomhederne har for medarbejdernes arbejdstid, og kræver klar dokumentation af, hvor meget den enkelte arbejder”, siger Lars Werge, Journalistforbundets formand, og fortsætter:

“Det er vores erfaring i DJ, at diskussionerne om overarbejde og stress ofte strander på, at der ikke er nogen dokumentation for, hvor meget folk arbejder. Her vil den nye dom betyde, at der skal være et system, hvor man registrerer, hvornår man arbejder, og det vil netop give den dokumentation, som kan mangle.”

Læs Lars Werges kommentare til den nye dom her.

Hidtil har arbejdsmiljølovgivningen beskyttet vores arbejdstid med 11-timers reglen og EU reglen om at arbejdstiden i gennemsnit over 3 måneder maks må ligge på 48 timer.  Men da vi jo som freelancere i film og Tv-branchen ofte arbejde mindre end 3 måneder for samme arbejdsgiver, får vi ingen beskyttelse i denne EU regel.  Og 11 timers reglen kan godt betyde at man om ugen arbejder op til 78 timer. (13×6 timer).  Derfor er denne dom vigtigt for os.   Det kan i længden betyde at der kommer bedre tjek på vores arbejdstid.  Og at urimelig arbejdstid bedre kan dokumenteres.

Det er blevet vigtigt at måle ansattes arbejdstid

EU-Domstolen afsagde d. 14. maj 2019 en dom i en sag om registrering af arbejdstid.

Her konkluderer EU-Domstolen, at EU’s medlemsstater er forpligtede til at pålægge arbejdsgiverne, at indfører et pålideligt og tilgængeligt system, der skal måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid.

Dette system skal fungere som et effektivt middel til nemt at få adgang til pålidelige oplysninger om varighed arbejdet, som en medarbejder har udført.  Og målingerne skal være tilgængeligt for både medarbejderrepræsentanter og arbejdstilsyn.  Med dette håber man, at der kan skabes kontrol med, om arbejdstidsreglerne overholdes.

Det er op til de enkelte medlemslande at gennemføre målingen

Det vil være op til de enkelte EU-medlemslande at afgøre, hvordan registreringen af medarbejdernes arbejdstid skal foregå. Vi kan forvente at dommen bliver implementeret i Danmark.  Og det bliver spændende at se hvordan produktionsselskaberne vil håndtere denne opgave.

Den konkrete dom

Dommen kommer på baggrund af en konflikt mellem den spanske lønmodtagerorganisation Federación de Servicios de Comisiones Obreras og Deutsche Bank SAE om manglende oprettelse af et system i banken, hvor den daglige arbejdstid blev registreret for bankens ansatte.

Her er link til dommen.

Videre til værktøjslinje