I fremtiden må chefen ikke være tilstede, når Arbejdstilsynet taler med ansatte.

En ny lov sikrer, at Arbejdstilsynet kan sende chefen uden for døren, så ansatte frit kan tale om problemer med mobning, seksuel chikane, stress og dårlig ledelse.   Det er jo godt for os i film- og tv-branchen, hvor det er svært at tale højt om problemerne.   Loven træder i kraft 1 juli 2018

Dernæst kommer der også en ny bekendtgørelse som præciserer, at Arbejdstilsynet fremover kan gribe ind og træffe afgørelser når det handler om f.eks. ydmygelser og diskriminerende udtryk, trusler og vold mellem ansatte.

Videre til værktøjslinje