Nu kan du læse dig frem til et godt arbejdsmiljø på film og Tv-produktioner.

Der er nu udviklet en arbejdsmiljøvejledning til film & Tv-branchen.  Denne branchevejledning er en håndbog, som beskriver, hvordan man opnår et sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø i forbindelse med film og tv-produktion.  Dermed sætter den et øget fokus på forebyggelse af arbejdsulykker, nedslidning og trivsel.

Godkendt af arbejdsgiverne, fagforeninger, arbejdsmiljørepræsentanter og Arbejdstilsynet.

Vejledningen er værdifuld for os, fordi den er udarbejdet i et samarbejde mellem arbejdsgiverne, som Producentforeningen og DI, og fagforeningerne FAF og Dansk Skuespillerforbund o.a. Film &TV-Gruppen i DJ har også haft indflydelse på indholdet, så TV området blev dækket.  Det betyder at arbejdsgiverne har accepteret, at dette er en lovlig standard for, hvordan arbejdsmiljøet bør takles under produktionerne og i produktionshusene.  Vejledningen bygger i store træk på DR Dramas sikkerhedsvejledning.

Dernæst har Arbejdstilsynet godkendt vejledningens indhold, med forbehold for at der kan være arbejdsmiljøproblemstillinger og -krav, som endnu ikke er beskrevet i denne vejledning.   Men det er vist, så tæt vi kan komme på en lovgivning om vores arbejdsmiljø i film og tv-branchen lige nu.

Håndbogen er et opslagsværk til alle i branchen.

Håndbogen kan bruges som opslagsværk, men også som redskab til at komme hele vejen rundt om arbejdsmiljøet. Læs vejledningen her:  Godt-arbejdsmiljo-for film og tv

Håndbogen henvender sig til arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsgiveren, arbejdsmiljørepræsentanter og den produktionsansvarlige.  Håndbogen er udarbejdet af branchens parter i samarbejde Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) Transport, Service – Turisme og Jord til Bord. (Alle brancher tilhører en special BFA – de kreative som skuespillere og film og tv produktioner hører ind under Service & Turisme og Jord til bord.  Der er 5 brancheinddelinger under arbejdsmiljøet.)

Videre til værktøjslinje