SIGTIL-PRISEN 2020 –

Juryen har i 2020 haft fokus på to vigtige områder: sexchikane og magtmisbrug – og coronakrisen.

– Hvordan kan vi skabe de gode arbejdspladser med respekt for alle?

– Og hvordan kan vi hjælpe hinanden til at komme gennem coronakrisen?

Her er Ditte Hansens tale til vinder og de shortlistede til Sigtil-Prisen 2020.


Sisse Graum Jørgensen, producer hos Zentropa, fortæller her om, hvordan Zentropa efter mediestormen i første #metoo bølge har taget et helhjertet blik på egne værdier. 

 

Ud af dette arbejde er der udviklet en omsorgsgruppe, med medarbejdervalgte repræsentanter, der møder ansatte dér, hvor deres behov er.  Desuden har de skrevet en manual for det gode arbejdsmiljø på Zentropa.

SIGTIL-PRISEN 2020 – Juryen har i 2020 fokus på to områder: sexchikane og magtmisbrug – og coronakrisen.

Hvordan kan vi skabe de gode arbejdspladser med respekt for alle?

Hvordan vi kommer igennem coronakrisen ved at hjælpe hinanden?

Zentropa blev i den første #metoo bølge udsat for en hel del kritik pga. sexchikane,  magtmisbrug og nedladende behandling af småttere.  Men sidenhen har man på Zentropa taget en seriøs gennemgang af sine værdier.  Hør hvad de har gjort og tænkt.

Hos Mastiff har juryafdelingen overvejet hvorddan de bedst hjælper freelancere og fastansatte gennem coronakrisen og frygten for at miste sit job.

Med SIGTIL-PRISEN hylder vi dem, som er med til at skabe det gode arbejdsmiljø med sikkerhed og trivsel for alle i Film og TV-branchen. 

 

Hvert år indstiller branchens medarbejdere de visionære og dygtige ledere eller de gode arbejdspladser, som har gjort noget særligt for vores branches arbejdsmiljø.

Prisen hedder SIGTIL, fordi vi alle skal blive bedre til at sige tilog fra – når noget ikke er i orden, men også når nogen med indsigt og handling skaber et bedre arbejdsmiljø.

Vær med til samarbejde med respekt og åbenhed på produktionerne, så trivsel og sikkerhed bliver bedre for os alle.

Vinderen af Sigtil-Prisen 2019 er Mads Rahbæk, produktionsleder hos Blu. 

Se Bodil Jørgensens tale og læs mere.

Anne Brostrøm, Blu, og Lennart Sten, TV2 News, fik begge ros og fik roser fordi de begge hver især er gået ud over det forventelige i deres roller som chef og tillidsmand.  De har rakt hånde ud, når en alvorlig syg kollega havde allermest brug for støtte.

Sigtil-Prisen takker dem begge.

Sigtil-Prisen 2019

Hør hvad de shortlistede kan videregive af erfaringer med fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed.


Sara Stockmann, producent hos Sonntag Pictures.

Friday – med Maria Kejser Petersen og Stine Stahr som her forklarer, hvad Fridays frihedsprojekt går ud på.

Søren Bruun, producent hos The Compound.

Mads Rahbæk, produktionsleder hos Blu Productions.

Sigtil-Kampagnen

Vi arbejder for et bedre arbejdsmiljø i Film- og TV-branchen.

Vi er i en branche med høje kvalitetskrav og passionerede medarbejdere, der gerne vil præstere og levere det bedste program, og indimellem også med presset økonomi og produktionsplaner.  Derfor kan det blive både usundt og farligt for alle, hvis vi ikke tager ansvar for vores egen og vore kollegers helbred og sikkerhed på produktionerne. 

Med vores Sigtil-kampagnen vil vi skabe debat og oplysning, så det bliver lettere for alle at tale om, hvad det gode arbejdsmiljø indbærer og hvordan vi opnår det.

Sigtil-Prisen

Sigtil-Prisen hylder dem, som skaber det gode arbejdsmiljø.

Med Sigtil-Prisen vil vi hylde den arbejdsplads og leder/producent, som skaber et velfungerende arbejdsmiljø – både psykisk og fysisk.  Prisen tilfalder vinderen, men medarbejderne, timeansatte, praktikanter, fastansatte, selvstændige, får også en del af prisen, fordi det er i samarbejdet, med alle på produktionerne, at vi skaber det gode arbejdsmiljø.

Skal freelancere i TV-branchen uddannes til arbejdsmiljørepræsentanter?

Film&TV-Gruppen i DJ har udbudt et kursus i arbejdsmiljø for især branchens freelancere.  Mange freelancere oplever at de intet får at vide om arbejdsmiljø, trivsel og sikkerhed på produktionerne.  Og det er måske fordi der ikke er tjek på dette i det travle produktionsmiljø.  Men det er faktisk ulovligt når produktionshuse ikke har organiseret deres arbejdsmiljøarbejde eller indberetter ulykker.  Så kan ingen lære af fejlene.

Faktisk kan en formelt uddannet arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøleder løse producenternes problem om ulovligheden.  For ansættes en VJ eller redaktionschef, som også er arbejdsmiljø-uddannet, så bliver produktionerne jo lovlige.

Peter Guldager, arbejdsmiljørådgiver

Peter Guldager underviser i Arbejdslovgivningen og nødvendigheden af samarbejde.

Lennart Sten, TV2 News.

Lennart Sten, tillidsrepræsentant på TV2 News, fortæller om hvordan de arbejder med sikkerhed og nødvendigheden af de-briefing, for både at begrænse rygter, men også for at hjælpe dem, som har været ude for voldsomme oplevelser.

Grundlaget for arbejdsmiljøarbejde er organisationen

Kernen i arbejdsmiljøarbejdet er den lille organisation, hvor producent og ansatte analyserer sikkerhed og udfordringer på produktionerne.

Arbejdsmiljøarbejdet

Hvad indgår i arbejdsmiljøarbejdet?  Dette er vores brainstorm på 3 dag af kurset.

Hvordan oplever praktikanter deres tid i produktionsselskaberne?

For medietilrettelægger-praktikanter og FTP elever er praktikperioderne den største oplevelse under uddannelsen.  Men det kan også rumme problemer.  Flere MTV praktikanter er gået ned med stress under praktik.  For andre lykkes det at forhandle sig til fornuftige aftaler med deres leder og sætte grænser. 

Hør her, hvad Emilie fortæller om sin praktik.  Hun holdt timeregnskab og sørgede for at hun fik de obligatoriske læringsdage.

Samtidig minder praktikanternes vejlederen Karen Sass, adjunk på DJMX, os om, at hvis praktikanterne skal lære at sætte grænser, så må de blive inspireret af, at freelancerne og fastansatte også sætter grænser i deres arbejdstid og mængde.  

Sigtil-Prisen hylder en leder eller produktionshus, som skaber det bedste arbejdsmiljø i branchen.

I 2018 blev vinderen Warner Bros. IPTV.

Og det er alle freelancere og ansatte, som skal nominere den, som i synes gør det bedst.  En jury af branchefolk laver så en shortlist og finder tilsidst en Sigtil-Prisvinder.  Den første Sigtil-Pris i 2018 blev vundet af Warner Bros. IPTV, fordi de har systematiseret arbejdsmiljøarbejdet gennem flere år.  Selve prisen er penge går til hele holdet, alle ansatte og freelancere på Warner Bros.

På CPH TV-Festival 2018 arrangerede Film&TV-Gruppen sammen med Sigtil en debat om arbejdsmiljøet. 

Der blev diskuteret heftigt men også konstruktivt i et toptunet panel af både kanalchef, producentforening, producer og tilrettelægger.  Her kan du se konklussioner fra paneldeltagerne i debatten. 

Efterfølgende kan man jo spørge hvordan det går?  Er der sket noget på produktionerne efter debatten på CPH Tv-Festivallen sidste år?

 • Er der åben og konstruktiv dialog mellem leder og alle ansatte?  Føler folk sig trygge ved at lufte problemer?
 • Er der et fungerende trivselsudvalg, som alle kan kontakte?
 • Er produktionsplanerne realistiske og lederen villig til at finde løsninger, hvis de bliver for pressede?
 • Taler man om sikkerhed, før og under produktioner?

Stress  er stigende i samfundet generelt.

Stress er over en årrække steget så meget, at regeringen er bekymret, og har oprettet et stresspanel i juli 2018 for at undersøge årsager til stress og hvordan stress kan forebygges.

Arbejde i mediebranchen er præget af høj risiko for stress af flere årsager:

 • Vi er ambitøse og giver gerne, det bedste vi har.
 • Vi arbejder i et højt tempo, men med kun en mindre grad af indflydelse.  Vi skal ofte lede os selv, men det giver ikke indflydelse på f.eks. produktionsplaner, når de er pressede, eller når kanal-redaktørene ønsker mange ændringer.   Vi forsøger istedet at nå det hele.
 • Vi får for lidt feedback, fordi vi skifter job på forskellige tidspunkter, og ofte før produktionerne er færdige.
 • Dårlig ledelse kan også være en del af skylden på stigende stress i branchen.  I en presset branchen og arbejdsmiljø er det nødvendigt at er klædt godt nok på til at se symptomer på stress og håndtere dette.   Som freelancere er vi måske mere tilbøjelige til at gå ned med stress mellem jobbene.  Så måske har lederne reelt ikke indsigt i omfanget af deres kollegaers stress.
 • Vi arbejder som løstansatte, og det bidrager til stress.  Der er konkurrence om jobbene, og vi er hele tiden på jagt efter det næste job.
 • Andel af danskere med højt stressniveau – 2010 – 20.8% 20.8% 20.8%
 • Andel af danskere med højt stressniveau – 2017 – 25.1% 26% 26%
Sundhedsstyrelsen har udgivet tal om ‘Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017’.

Oplever du stress på en produktion? 

Så sig det til din kollega, din tillidsrepræsentant, produktionslederen,  din fagforening eller Arbejdstilsynet.  Ingen skal blive syge a at gå på arbejde. Alle fagforeningerne i Sigtil-kampagnen har akut telefon du kan ringe til.

Kollegaer deler udsagn om arbejdsmiljøet her.  Kom med dine historier til denne opslagstavle.

produktionsleder

Gode produktionsforhold

“Jeg har altid arbejdet i det stressende produktionsmiljø i København, med vildt mange timer, og korte ansættelser og stramme deadlines. Men så rykker jeg til en lokal Tv-station i Jylland og opdager, at her tager folk trivsel alvorligt. Ikke noget med uendelige arbejdstider, og elendige arbejdsbetingelser. Vi har en tillidsmand, ret til ferie og pension, og mulighed for afspadsering på trods af korte kontrakter – og folk står sammen, hvis ledelsen skal råbes op. Det kan lade sig gøre at producere TV under rimelige og solidariske forhold.”

TILRETTELÆGGER

Stressramt

“Jeg havde meget ondt i maven og var ofte svimmel. Jeg havde svært ved at koncentrere mig og blev glemsom.

Når jeg skulle lave et nedklip, så kunne jeg sidde og se det igennem igen og ingen, fordi jeg simpelthen ikke kunne huske, hvad det var, jeg lige havde set igennem. Jeg var blevet ramt af stress. Men det tog 3 år at komme ud af det igen.“

GRIPS SKULDER

Forsikring og ansvar

”Da der skulle pakkes ned efter et rigtigt stort TV show 2016 slukkede en eller anden lyset i salen i utide.

Jeg gik med tungt udstyr på en trappe, skvattede og rev skulderen i stykker. Som Grip, så er man færdig.

Ingen ville vedkende sig ansvar. Ingen ville vedkende sig forsikrings ansvar, eller kendte reglerne for freelancere.

I dag har jeg en mén grad på 10% og er tilkendt erstatning. Men usikkerheden i ugerne lige efter… det var skræmmende.”

Klippeassistent

Hvem tør sige noget?

“Jeg arbejder på et realityshow som klippeassistent og alle uger med 61 – 81 skemalagte timer. Ingen afspadsering eller betaling for overarbejdstimer.  Jeg protesterer og siger, at det jo er urealistisk, og taler klippeassistenternes sag. Men jeg bliver fyret, og pronto kørt væk fra location.  Der er ingen som forsvarer mig.  Folk ser væk, ser ned i bordet. 

Hvad gør det ved resten af holdet, når de ser sådan noget ske?  Det skaber frygt og passivitet, ikke dygtige og engagerede medarbejdere.  

Jeg synes, at folk skal turde at sige fra noget mere.”

HAR DU OGSÅ EN HISTORIE AT FORTÆLLE?

– om gode eller dårlige arbejdsforhold? Så skriv til os, og vi lægger historien op her. Du forbliver anonym, og dine privatlivsdata bliver ikke delt med nogen.

Skriv til: sigtilkampagne@gmail.com

KLIPPEREN

Du bliver fyret imorgen!

“Jeg er hyret til at klippe et underholdningsprogram til TV3, og ansat af en ung produktionsleder.

Efter et par dage kommer hun ind i mit klipperum og vil se noget jeg har lavet. Jeg fortæller, at det er svært at få noget godt ud af det, fordi der mangler dækbilleder. Hun siger at jeg ikke kan klipper, når jeg nu ikke har noget klart.  Hun giver mig en chance til næste morgen, ellers bliver jeg fyret.

Hele natten klipper jeg 7 små historier, som så bliver gennemset næste morgen.  Jeg kan tydeligt mærke hendes irritation overfor mig, når hun ser det igennem. 

Jeg får lov til at beholde jobbet.  Men klipperens rolle handler ikke længere om at skabe noget kreativt, men om at løse problemer, fordi man har nedprioriteret fotografer til uerfarne VJs, så der mangler gode indstillinger og godt materiale.”

VJ og REDAKTIONSCHEF

Urealistiske produktionsplaner

”Jeg sagde ja til et job, som jeg godt kunne se ville blive for sindssygt at fuldføre. Jeg tog jobbet, dels for at bevise mit værd, dels for at tage en for holdet.  Jeg håbede, at jeg kunne få bedre opgaver bagefter.

Jobbet var forfærdeligt! Jeg var alene om at varetage 4-5 menneskers arbejde og var en millimeter fra at gå ned med stress.

Jeg fuldførte jobbet og der kom 40 minutters primetime tv ud af det. Men jeg ville ønske, at jeg havde sagt fra inden, det nåede så vidt.

Det har jeg lovet mig selv at gøre i fremtiden!”

FREELANCERE OG FASTANSATTE

Solidaritet

“Da TV Syd havde kludret i planlægningen og aflyste freelancernes aftalte jobs – til mange penge for freelancerne – så organiserede de fastansatte sig, og gav vagterne, som de havde fået overdraget, tilbage til freelancerne.

Det blev ledelsen på TV Syd nød til at acceptere.

Freelancere hos TV 2 regioner har nemlig ingen overenskomst, så uden den solidariske støtte havde freelancerne være ude at svømme.”

TILRETTELÆGGER

Producentens perspektiv

“Jeg arbejder på en produktion, hvor Tv redaktøren har mange nye krav, så jeg gør ham opmærksom på, at det er der ikke penge til i den oprindelige budget.  Han lover, meget overraksende, at finde flere penge. 

Men så går min producent i panik.  For producenten er skide bange for at åbne forhandlingerne om kontrakten igen.  Gør han det, er han nemlig igen fortabt i DRs barske og uendelig omstændige legale afdeling, hvor intet er sikkert, hvor ingen kontrakter bliver underskrevet i rette tid …  Vi får ikke de ekstra penge, men må i stedet arbejde så meget mere.”

Med din erfaring i Film og TV-branchen, hvad mener du, der skal til for at skabe et godt arbejdsmiljø?

Videre til værktøjslinje